Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków UKS Nowa Wieś

Walne sprawozdawcze Zgromadzenie
Członków UKS Nowa Wieś
w dniu 30.09.2020
I termin 19.45 30.09.2020
II termin 20.15 30.09.2020

Porządek zebrania:

 1. Przywitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
 5. Stwierdzenie ważności walnego sprawozdawczego Zgromadzenia Członków UKS Nowa Wieś
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie uchwały.
 10. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały.
 11. Sprawy rożne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Każdy uczestnik zebrania powinien posiadać maseczkę, dezynfekuje ręce przed wejściem i zachowuje bezpieczny dystans.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *